FB1016 Pretty Red&White

SKU : FB1016

  • ช่อกุหลาบขาว+cแดงประมาณ10ดอก ห่อช่อด้วยกระดาษสีขาวแซมด้วยดอกยิบซี
  • ช่อบูเก้ขนาดเล็กน่ารักประมาณ 25x25cm.
  • เหมาะสำหรับทุกโอกาส แสดงความรัก,วันเกิด,แทนคำขอโทษและความใส่ใจของคุณในโอกาสพิเศษ

หมายเหตุ

  1. สามารถปรับเปลี่ยนสีกระดาษห่อได้ตามต้องการ
  2. กรุณาติดต่อทางร้านทางไลน์หลังทำรายการสั่งซื้อ
  3. ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสีในการห่อช่อกรุณาระบุในคำสั่งซื้อและแจ้งทางร้านทางไลน์เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด
  4. จำนวนและชนิดดอกไม้ที่ใช้ตกแต่ง รวมถึงราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่าน สั่งซื้อสินค้าอย่างน้อย 3 ชม. เพื่อให้ทางร้านมีเวลาจัดแต่งสินค้าได้อย่างเต็มคุณภาพ และส่งตรงตามเวลาที่กำหนด
  6. ข้อมูลที่จำเป็นในการส่งสินค้าคือ เบอรโทรผู้รับ กรุณาแจ้งเบอร์โทรที่สามารถตอต่อได้ ทางร้านจะไม่แจ้งผู้รับว่าเป็นการส่งดอกไม้เพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์
  7. ทางร้านจะมีการโทรติดต่อไปยังผู้รับ เพื่อยืนยันการจัดส่งให้ถึงมือได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการให้ผู้รับเซอร์ไพรส์ กรุณาแจ้งรายละเอียดกับเราก่อนการจัดส่ง
  8. รบกวนลูกค้าตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  9. หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังเวลา 18.00 เป็นต้นไป และให้ทางร้านจัดส่งในวันถัดไป ทางร้านจะขอจัดส่งตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป
Quantity
500.00 ฿

650.00 ฿
 (-23%)

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 109,484