ทาง Facebook Fanpage

เข้าไปที่หน้า Facebook Fanpage 

www.Facebook.com/praechompu.flower

เลือกรหัสสินค้า และส่งรายละเอียดมาทาง inbox

รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มการสั่งซื้อ

 

 

 

 

Visitors: 227,247