สั่งซื้อออนไลน์/Online

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านระบบ website 

         => เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ คลิกที่ปุ่ม สั่งซื้อ

       => กรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ผู้รับใหเครบถ้วน โดยเฉพาะ เบอร์โทร.ผู้รับ

       => กรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ โดยเฉพาะเบอรโทร.ผู้สั่งซื้อ 

       => เลือกปุ่ม ชำระเงิน โดยเลือก โอนเงิน หรือบัตรเครดิต 

       => หลังทำรายการครบถ้วน ส่งหลักฐานการโอนเงินหรือชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่ 

            Line ID : praechompu  หรือ Email : praechompu@gmail.com 

            หรือ Line@ : @praechompu หรือ โทร. 0815353898, 0894337089

 

Visitors: 227,247