วิธีการสั่งซื้อ / How to Order

  1.สั่งซื้อออนไลน์ผ่านระบบ website 

         => เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ คลิกที่ปุ่ม สั่งซื้อ/Select the Item 

       => กรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ผู้รับใหเครบถ้วน โดยเฉพาะ เบอร์โทร.ผู้รับ/Fill in the receiver addressn especially Phone number

       => กรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ โดยเฉพาะเบอรโทร.ผู้สั่งซื้อ/Fill in the Customer name and Phone number

       => เลือกปุ่ม ชำระเงิน โดยเลือก โอนเงิน หรือบัตรเครดิต/Select the payment by Transfering or Credit Card 

       => หลังทำรายการครบถ้วน ส่งหลักฐานการโอนเงินหรือชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่ /Confirm your order by

            Line ID : praechompu  หรือ Email : praechompu@gmail.com 

            หรือ Line@ : @praechompu หรือ โทร. 0815353898, 0894337089

2. สั่งซื้อผ่าน EMAIL 

     => เลือกรหัสสินค้า และแจ้งรหัสสินค้าพร้อมรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอโทรผู้รับ

     => ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงิน

     => ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินทาง EMAIL หรือทาง 

          Line ID : praechompu  หรือ Email : praechompu@gmail.com 

         หรือ Line@ : @praechompu หรือ โทร. 0815353898, 0894337089

3. สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์  Tel. 081 5353898 หรือ 089 4337089

    =>เลือกรหัสสินค้า และแจ้งรหัสสินค้าพร้อมรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอโทรผู้รับ

    => ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงิน

    =>) ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินทาง

          Line ID : praechompu  หรือ 

          Line@ : @praechompu หรือ โทร. 0815353898, 0894337089

  4. สั่งซื้อผ่าน LINE ID : praehompu หรือ Line@ : @praechompu

    => เลือกรหัสสินค้า และแจ้งรหัสสินค้าพร้อมรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอโทรผู้รับ

   => ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงิน

   => ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินทาง 

          Line ID : praechompu  หรือ 

         Line@ : @praechompu หรือ โทร. 0815353898, 0894337089

  5.กรณีที่ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบจากหน้าเวปไซต์ 

     => สามารถส่งรูปแบบหรือโทรคุยรูปแบบกับแอดมินของทางร้านได้ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์

            LINE ID : praehompu หรือ LIne@ : @praechompu

   =>ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงิน

   => ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินทาง 

          Line ID : praechompu  หรือ 

          Line@ : @praechompu หรือ โทร. 0815353898, 0894337089

 

 

 

 

Visitors: 227,236